Main Page

From Datagurka
Revision as of 07:13, 11 February 2018 by Admin (talk | contribs) (KOD Datagurka 0.1)
Jump to: navigation, search

REGLER

Datagurka spelas medsols med en vanlig välblandad kortlek utan jokrar.

Hjärter, ruter, spader och klöver har samma värde.

Ess har värdet 14, kung värdet 13, dam 12 och knekt 11.

Minst en spelare är en datagurka.

Minst en spelare är inte en datagurka.

Datagurkor sitter bredvid varandra.

Varje spelare får fem kort per omgång.

Den spelare som inte själv är en datagurka och som sitter till vänster om en datagurka börjar en omgång genom att lägga ett kort.

Nästa spelare lägger sedan antingen sitt lägsta kort eller ett kort av högre värde.

Omgången är slut när alla spelare har ett kort kvar.

Varje spelare får lika många poäng som värdet på sitt sista kort.

Spelet är slut när någon spelare sammanlagt får 30 poäng eller mer.

Den/dom spelare som har minst poäng när spelet är slut vinner.

KOD Datagurka 0.1

<meta charset="utf-8" />
<script src="https://koda.nu/simple.js">
var kort = [0, 0, 0, 0, 0];
var giv = [0, 0, 0, 0, 0]; 
var hand = [0, 0, 0, 0, 0];
var i = 0;
var j = 0;
var k = 0;
kort[0] = prompt ("Datagurkan måste veta värdet på dina fem kort.\n\nVilket värde har ditt första kort?");
kort[1] = prompt ("Vilket värde har ditt andra kort?");
kort[2] = prompt ("Vilket värde har ditt tredje kort?");
kort[3] = prompt ("Vilket värde har ditt fjärde kort?");
kort[4] = prompt ("Vilket värde har ditt femte kort?");
giv[0] = prompt ("Vilket värde har det spelade kortet till höger om datagurkan?");
for (i = 0; i < 4; i++)
 {
 if (kort[i] > giv[i]) 
  {
  giv[i+1] = prompt ("Varv " + (i+1) + " spelar datagurkan ett kort med värdet " + kort[i] + ".\n\nVilket värde har det spelade kortet till höger om datagurkan i varv " + (i+2) + "?");
  kort[i] = 0;
  }
 else
  {
  hand = kort; 
  hand.sort(function(a, b){return a - b});
  for (j = 0; j < 5; j++)
   {
   if (hand[j] > 0)
    {
    giv[i+1] = prompt ("Varv " + (i+1) + " spelar datagurkan ett kort med värdet " + hand[j] + ".\n\nVilket värde har det spelade kortet till höger om datagurkan i varv " + (i+2) + "?");
    for (k = 0; k < 5; k++)   
     {
     if (kort[k] == hand[j])
      {
      kort[k] = 0;
      k = 5; 
      }
     }
    j = 5;
    }
   }
  }
 }
circle(100, 100, 20, "red");
text(90, 111, 30, "SLUT", "black");
</script>