Main Page

From Datagurka
Revision as of 03:54, 15 April 2018 by Admin (talk | contribs) (Changed protection level for "Main Page" ([Edit=Allow only administrators] (indefinite) [Move=Allow only administrators] (indefinite)) [cascading])
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Regler Datagurka

Datagurka spelas medsols med en vanlig välblandad kortlek utan jokrar.

Hjärter, ruter, spader och klöver har samma värde.

Ess har värdet 14, kung värdet 13, dam 12 och knekt 11.

Minst en spelare är en datagurka.

Minst en spelare är inte en datagurka.

Datagurkor sitter bredvid varandra.

Varje spelare får fem kort per omgång.

Den spelare som inte själv är en datagurka och som sitter till vänster om en datagurka börjar en omgång genom att lägga ett kort.

Nästa spelare lägger sedan antingen sitt lägsta kort eller ett kort av högre värde.

Omgången är slut när alla spelare har ett kort kvar.

Varje spelare får lika många poäng som värdet på sitt sista kort.

Spelet är slut när någon spelare sammanlagt får 30 poäng eller mer.

Den/dom spelare som har minst poäng när spelet är slut vinner.

Pseudokod Datagurka 0.1

 1. förbered dig på att hålla ordning på i vilken ordning du får dina kort
 2. förbered dig på att hålla ordning på vilket kort spelaren före dig i omgången lägger
 3. förbered dig på att hålla ordning på hur du sorterar dom kort du har på hand
 4. registrera korten du får i den ordning du får dom
 5. registrera vilket kort spelaren före dig lägger första varvet
 6. om ditt första kort har högre värde än det lagda kortet ska du:
  1. spela ditt första kort
  2. registrera vilket kort spelaren före dig lägger andra varvet
 7. om ditt första kort inte har högre värde än det lagda kortet ska du:
  1. sortera dina kort i storleksordning
  2. spela ditt lägsta kort
  3. notera vilket kort i ordningen du just lagt
  4. registrera vilket kort spelaren före dig lägger andra varvet
 8. om ditt andra kort har högre värde än det lagda kortet ska du:
  1. spela ditt andra kort
  2. registrera vilket kort spelaren före dig lägger tredje varvet
 9. om ditt andra kort inte har högre värde än det lagda kortet ska du:
  1. sortera dina kort i storleksordning
  2. spela ditt lägsta kort
  3. notera vilket kort i ordningen du just lagt
  4. registrera vilket kort spelaren före dig lägger tredje varvet
 10. om ditt tredje kort har högre värde än det lagda kortet ska du:
  1. spela ditt tredje kort
  2. registrera vilket kort spelaren före dig lägger fjärde varvet
 11. om ditt tredje kort inte har högre värde än det lagda kortet ska du:
  1. sortera dina kort i storleksordning
  2. spela ditt lägsta kort
  3. notera vilket kort i ordningen du just lagt
  4. registrera vilket kort spelaren före dig lägger fjärde varvet
 12. om ditt fjärde kort har högre värde än det lagda kortet ska du:
  1. spela ditt fjärde kort
  2. registrera vilket kort spelaren före dig lägger femte varvet
 13. om ditt fjärde kort inte har högre värde än det lagda kortet ska du:
  1. sortera dina kort i storleksordning
  2. spela ditt lägsta kort
  3. notera vilket kort i ordningen du just lagt
  4. registrera vilket kort spelaren före dig lägger femte varvet
 14. sluta spela

Kod Datagurka 0.1

<meta charset="utf-8" />
<script src="https://koda.nu/simple.js">
var kort = [0, 0, 0, 0, 0];
var giv = [0, 0, 0, 0, 0]; 
var hand = [0, 0, 0, 0, 0];
var i = 0;
var j = 0;
var k = 0;
kort[0] = prompt ("Datagurkan måste veta värdet på dina fem kort.\n\nVilket värde har ditt första kort?");
kort[1] = prompt ("Vilket värde har ditt andra kort?");
kort[2] = prompt ("Vilket värde har ditt tredje kort?");
kort[3] = prompt ("Vilket värde har ditt fjärde kort?");
kort[4] = prompt ("Vilket värde har ditt femte kort?");
giv[0] = prompt ("Vilket värde har det spelade kortet till höger om datagurkan?");
for (i = 0; i < 4; i++)
 {
 if (kort[i] > giv[i]) 
  {
  giv[i+1] = prompt ("Varv " + (i+1) + " spelar datagurkan ett kort med värdet " + kort[i] + ".\n\nVilket värde har det spelade kortet till höger om datagurkan i varv " + (i+2) + "?");
  kort[i] = 0;
  }
 else
  {
  hand = kort; 
  hand.sort(function(a, b){return a - b});
  for (j = 0; j < 5; j++)
   {
   if (hand[j] > 0)
    {
    giv[i+1] = prompt ("Varv " + (i+1) + " spelar datagurkan ett kort med värdet " + hand[j] + ".\n\nVilket värde har det spelade kortet till höger om datagurkan i varv " + (i+2) + "?");
    for (k = 0; k < 5; k++)   
     {
     if (kort[k] == hand[j])
      {
      kort[k] = 0;
      k = 5; 
      }
     }
    j = 5;
    }
   }
  }
 }
circle(100, 100, 20, "red");
text(90, 111, 30, "SLUT", "black");
</script>

Datagurka 0.2

Gå till sidan Datagurka 0.2 för att testa Datagurka 0.2!

Datagurka 0.3

Gå till sidan Datagurka 0.3 för att testa Datagurka 0.3!