Talk:Main Page

From Datagurka
Jump to: navigation, search

vad tycker ni att vi ska göra?

Datagurka 3.3

 1. Sätt fram alla dina kort.
 2. Sortera korten i storleks ordning med den minsta först och den största sist..
 3. Mata sedan in alla dina kort.
 4. Kolla vad personen innan dig har lagt för kort.
 5. Kortet ska sedan matas in.
 6. Kolla på dina kort.
 7. Om kortet personen innan dig lagt är mindre än alla dina kort så ska du lägga ditt största kort men om kortet är större än den så lägger du ditt minsta kort.
 8. Nu är det dags att spela ditt första kort.
 9. Kolla vad personen innan dig har lagt ( andra rundan ).
 10. Mata in kortet.
 11. Om kortet personen innan dig lagt är mindre än alla dina kort så ska du lägga ditt största kort men om kortet är större än den så lägger du ditt minsta kort.
 12. Nu ska du spela ditt andra kort.
 13. Se vad personen innan dig lag ( tredje rundan).
 14. Registrera kortet.
 15. Om kortet som personen innan dig la är mindre värt än något kort du har, så ska du lägga ditt största kort.
 16. Nu ska du börja med att spela ditt ( tredje kort ).
 17. Kolla vad personen innan dig har lagt ( fjärde rundan ).
 18. Mata in kortet.
 19. Om kortet personen innan dig lagt är mindre än alla dina kort så ska du lägga ditt största kort men om kortet är större än den så lägger du ditt minsta kort.
 20. Om ditt sista kort har ett mindre värde än den andra personens kort så vinner du däremot om den andra spelarens kort har lägre värde så vinner de.
 21. Nu är spelet slut !
 22. Påminnelse : tänk alltid på att lägga det högsta kortet först och sparka det lägsta till slutet.

Test av Datagurka 3.3 om koden till #Datagurka 3.3 inte gör samma sak som pseudokoden till Datagurka 3.3 så är det antingen en bugg i koden eller ett fel i pseudokoden.

Kod Datagurka 3.3

<meta charset="utf-8" /> <script src="https://koda.nu/simple.js"> var kort = [0, 0, 0, 0, 0]; var giv = [0, 0, 0, 0, 0]; var spel = []; var i = 0; var j = 0; var k = 0; kort[0] = prompt ("Datagurkan måste veta värdet på dina fem kort.\n\nVilket värde har ditt första kort?"); kort[1] = prompt ("Vilket värde har ditt andra kort?"); kort[2] = prompt ("Vilket värde har ditt tredje kort?"); kort[3] = prompt ("Vilket värde har ditt fjärde kort?"); kort[4] = prompt ("Vilket värde har ditt femte kort?");

text(90, 100, 30, "Inmatade kort är " + kort, "black");

giv[0] = prompt ("Vilket värde har det först spelade kortet?");

// varv 1 kort.sort(function(a, b){return a - b}); // 10. Om kortet är större än den också så lägger du din minsta kort. if (giv[0] > kort[kort.length-1])

{

giv[1] = prompt ("Varv 1 spelar datagurkan " + kort[0] + ".\n\nVilket värde har det spelade kortet varv 2?"); spel[0] = kort.splice(0,1); } else

{ // 9. Men om kortet är högre än din näst största kort så lägger du din största kort.

 {
 giv[1] = prompt ("Varv 1 spelar datagurkan " + kort[kort.length-1] + ".\n\nVilket värde har det spelade kortet varv 2?");
 spel[0] = kort.splice(kort.length-1,1);
 }

} text(90, 150, 30, "Första kortet är " + spel[0], "black");

// varv 2 kort.sort(function(a, b){return a - b}); // 16. Om kortet är större än den också så lägger du din minsta kort. if (giv[1] > kort[kort.length-1])

{ giv[2] = prompt ("Varv 2 spelar datagurkan " + kort[0] + ".\n\nVilket värde har det spelade kortet varv 3?"); spel[1] = kort.splice(0,1); } // 15. Men om kortet är högre än din näst största kort så lägger du din största kort.

else

 {
 giv[2] = prompt ("Varv 2 spelar datagurkan " + kort[kort.length-1] + ".\n\nVilket värde har det spelade kortet varv 3?");
 spel[1] = kort.splice(kort.length-1,1);
 }

text(90, 200, 30, "Andra kortet är " + spel[1], "black");

// varv 3 kort.sort(function(a, b){return a - b}); // 22. Om kortet är större än den också så lägger du din minsta kort. if (giv[2] > kort[kort.length-1])

{ giv[3] = prompt ("Varv 3 spelar datagurkan " + kort[0] + ".\n\nVilket värde har det spelade kortet varv 4?"); spel[2] = kort.splice(0,1); } // 21. Men om kortet är högre än din näst största kort så lägger du din största kort.

else

 {
 giv[3] = prompt ("Varv 3 spelar datagurkan " + kort[kort.length-1] + ".\n\nVilket värde har det spelade kortet varv 4?");
 spel[2] = kort.splice(kort.length-1,1);
 }

text(90, 250, 30, "Tredje kortet är " + spel[2], "black");

// varv 4 kort.sort(function(a, b){return a - b}); // 28. Om kortet är större än den också så lägger du din minsta kort. if (giv[3] > kort[kort.length-1])

{ giv[4] = prompt ("Varv 4 spelar datagurkan " + kort[0] + ".\n\nNu är varvet slut. Tryck enter."); spel[3] = kort.splice(0,1); } // 27. Men om kortet är högre än din näst största kort så lägger du din största kort.

else

 {
 giv[4] = prompt ("Varv 4 spelar datagurkan " + kort[kort.length-1] + ".\n\nNu är varvet slut. Tryck enter.");
 spel[3] = kort.splice(kort.length-1,1);
 }

text(90, 300, 30, "Fjärde kortet är " + spel[3], "black");

giv.splice(giv.length-1,1);

text(90, 400, 30, "Kort i given  : " + giv, "green"); text(90, 450, 30, "Kort DG spelat: " + spel, "blue"); text(90, 500, 30, "DGs sista kort: " + kort, "red");

//circle(100, 100, 20, "red"); //text(90, 111, 30, "SLUT", "black"); </script> Navigation menu Not logged inTalkContributionsCreate accountLog inPageDiscussionReadEditView historySearch

Search Datagurka Main page Recent changes Random page Help Tools What links here Related changes Special pages Printable version Permanent link Page information