Pseudokod

From Datagurka
Jump to: navigation, search

På KTHs hemsida definieras pseudokod som "en kompakt och informell högnivåbeskrivning av en algoritm avsedd för människor snarare än för maskiner".


Pseudokod är i datorprogrammering ett för ett icke-programspråk specifikt sätt att beskriva algoritmer. Ofta består pseudokod av en blandning av ett "riktigt" programspråk och ett mänskligt språk som svenska eller engelska. Det är också vanligt att matematiska symboler ingår.


Träna_pseudokod