Medsols

From Datagurka
Jump to: navigation, search

Medsols, medurs eller högervarv är den rotationsriktning som visarna på en urtavla rör sig i. Det motsatta hållet är moturs eller vänstervarv. Termerna med- och motsols är inte entydiga. Det beror på om man betraktar solen från norra eller södra halvklotet.