Hur man skriver en recension om en film

From Datagurka
Jump to: navigation, search

Följ dessa stegen för att skriva en filmrecension


1. Fakta (till exempel filmens utgivningsår) 2. Bakgrund (till exempel en återblick till tidigare scen som hänt i filmen) 3. Referat (en beskrivning av handlingen) 4. Analys (en diskussion gällande teman, motiv etc.) 5. Referenser (omnämnande av andra relevanta verk) 6. Omdöme (en bedömning av kvaliteten)