For

From Datagurka
Jump to: navigation, search

Det finns två vanliga sätt att ge en instruktion om att upprepa något i ett datorprogram. Dom är så vanliga att dom fått egna namn, nämligen "for-loop" och "while-loop", och dom finns i nästan alla programmeringsspråk, t ex javascript:

https://www.w3schools.com/js/js_loop_for.asp

https://www.w3schools.com/js/js_loop_while.asp

Kodexempel på två for-loopar:

<script src="https://koda.nu/simple.js">
 for (var i = 0; i < 5; i++) {
  var color = "red";
  if (i == 4){
   color = "blue";
  }
  if (i == 1){
   color = "purple";
  }
  circle(100 + i * 70, 50, 20, color);
 }
 
 var colors = ["yellow", "blue", "green", "violet", "pink"];
 for (var i = 0; i < 5; i++){
  circle(100 + i * 70, 100, 20, colors[i]);
 }
</script>


Kodexempel med en while- och två for-loopar:

<script src="https://koda.nu/simple.js">

 var x = 100;

 while (x < 250) {
  circle(x, 100, 20, "red");
  x = x + 50;
 }
 
 for (var x = 100; x < 250; x = x + 50){
  circle(x, 200, 20, "green");
 }
 
 for (var i = 0; i < 3; i++){
  circle(100 + i * 50, 300, 20, "blue");
 }
</script>