Fält

From Datagurka
Jump to: navigation, search

Enligt Sifs IT-lexikon 2006 av Jerker Thorell är ett fält ett "särskilt avdelat område som används för lagring av en viss typ av data (mindre del av en post).".

Idag använder nästan alla det engelska ordet array istället för fält.

https://sv.wikipedia.org/wiki/F%C3%A4lt_(datastruktur)

https://sv.wikipedia.org/wiki/Adressrymd