Datagurka 0.1

From Datagurka
Jump to: navigation, search

Koden till Datagurka 0.1 ligger på på koda.nu och går att köra genom att kopiera in koden nedan på en ny labbet-sida, eller genom att klicka på arkivlänken: http://koda.nu/arkivet/63687569 .

<meta charset="utf-8" />
<script src="https://koda.nu/simple.js">
var kort = [0, 0, 0, 0, 0];
var giv = [0, 0, 0, 0, 0]; 
var hand = [0, 0, 0, 0, 0];
var i = 0;
var j = 0;
var k = 0;
kort[0] = prompt ("Datagurkan måste veta värdet på dina fem kort.\n\nVilket värde har ditt första kort?");
kort[1] = prompt ("Vilket värde har ditt andra kort?");
kort[2] = prompt ("Vilket värde har ditt tredje kort?");
kort[3] = prompt ("Vilket värde har ditt fjärde kort?");
kort[4] = prompt ("Vilket värde har ditt femte kort?");
giv[0] = prompt ("Vilket värde har det spelade kortet till höger om datagurkan?");
for (i = 0; i < 4; i++)
 {
 if (kort[i] > giv[i]) 
  {
  giv[i+1] = prompt ("Varv " + (i+1) + " spelar datagurkan ett kort med värdet " + kort[i] + ".\n\nVilket värde har det spelade kortet till höger om datagurkan i varv " + (i+2) + "?");
  kort[i] = 0;
  }
 else
  {
  hand = kort; 
  hand.sort(function(a, b){return a - b});
  for (j = 0; j < 5; j++)
   {
   if (hand[j] > 0)
    {
    giv[i+1] = prompt ("Varv " + (i+1) + " spelar datagurkan ett kort med värdet " + hand[j] + ".\n\nVilket värde har det spelade kortet till höger om datagurkan i varv " + (i+2) + "?");
    for (k = 0; k < 5; k++)   
     {
     if (kort[k] == hand[j])
      {
      kort[k] = 0;
      k = 5; 
      }
     }
    j = 5;
    }
   }
  }
 }
circle(100, 100, 20, "red");
text(90, 111, 30, "SLUT", "black");
</script>