Datagurka

From Datagurka
Jump to: navigation, search

Datagurka är en förenklad variant av det populära kortspelet Gurka. En av förenklingarna av reglerna för Gurka är att alla spelare utan avbrott eller omtag lägger sina kort ett efter ett efter varandra. En annan förenkling av reglerna är att varje spelare bara får välja på att lägga sitt lägsta kort eller ett kort av högre värde jämfört med det kort som föregående spelare lagt.